Livrare

Livrarea produselor poate fi gratuită sau contracost, depinde de cantitatea comandată și de locul descărcării.

Livrarea produselor se face pe paleți returnabili pentru care se percepe garanție. Returnarea paleților cade în sarcina cumpărătorului.

Cumpărătorul trebuie să asigure spațiul necesar descărcării produselor și să se asigure că se poate face accesul camionului în zona de descărcare. Pentru anumite zone rezidențiale din orașe se va percepe o taxă de acces.

Livrarea se poate face după caz cu un camion care dispune de macara pentru descărcare sau de camion care nu dispune de această facilitate, caz în care cumpărătorul va dispune de un utilaj pentru descărcarea produselor.

Cumpărătorul are obligația de a fi prezent și să asiste descărcarea produselor, în cazul în care nu are posibilitatea să facă acest lucru are obligația să desemneze pe cineva să facă recepția produselor. În cazul în care la momentul recepției se constată neconformități ale produselor se va încheia un proces verbal care se va trimite împreună cu fotografii, ale produselor neconforme, la adresa de email contact@stonepav.ro pentru soluționare.